שלחו לנו
וואטסאפ

הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024

במרץ 2024 פורסם חוק שמקפיא את גובה דמי הבראה לשנת 2024, ומפחית את מספר ימי הזכאות לעובדים בשנה זו. מה חשוב למעסיקים לדעת וכיצד מחשבים דמי הבראה לעובדים ואת ההפרשות בעקבותיו השנה? 

Picture of עו"ד חן טלמור
עו"ד חן טלמור

עורך דין דיני עבודה ▪️ מומחה בייצוג מעסיקים ועובדים ▪️ שותף מייסד במשרד עורכי דין קטן, בר-טל, טלמור

הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024

בעקבות מלחמת חרבות ברזל המשק הישראלי נקלע למצב בעייתי – מצד אחד הגרעון גדל ומצד שני עלה הצורך לפצות את חיילי המילואים על תקופת השירות הארוכה ולהציע להם שורת הטבות כפיצוי. אחד הפתרונות שהוסכמו על ידי הממשלה, ההסתדרות והמגזר הציבורי, היא באמצעות התמקדות בדמי ההבראה המשולמים לעובדים. 

ב-18.3.24 נחקק חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, תשפ"ד-2024, העוסק בהקפאת הערך של יום הבראה ובהפחתת מספר ימי ההבראה לעובד בשנת 2024. 

הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 - ניווט מהיר

הקפאת ערך דמי הבראה 2024

התעריף המעודכן ליום הבראה לשנת 2024 יוצמד לתעריף דמי הבראה לעובד לשנת 2023.
כלומר, בשנת 2024:

  • תעריף דמי ההבראה ליום לעובד במגזר הפרטי יישאר 418 ₪.
  • תעריף דמי ההבראה ליום לעובד במגזר הציבורי יישאר 471 ₪.

אם במקום העבודה ישנם נוהגי עבודה, הסכמים אישיים או הסכמים קיבוציים המקנים העלאת ערך של יום ההבראה מדי שנה, הם בטלים בשנה זו על פי הוראות החוק. העלאות אלו יחושבו בחישוב תעריף דמי ההבראה לשנת 2025. 

לא ניתן לדרוש פיצוי עבור החלק היחסי בדמי ההבראה שנגרע מהתשלום לעובד, כתוצאה מחוק זה. המשמעות היא שעובד לא יוכל לבקש החזר רטרואקטיבי עבורו גם לאחר סיום שנת 2024 (למשל במסגרת תביעת פיטורין).

הקפאת דמי הבראה 2024 הפחתת דמי הבראה 2024

הפחתת ימי הבראה והעברת שוויים למדינה

לצד הקפאת השווי של ימי ההבראה, המעסיקים מתבקשים להפחית לכל עובד במשק עד יום הבראה אחד במהלך שנת 2024. 

הכספים שיועברו מהקפאת ומהפחתת דמי ההבראה ישמשו לצורך מתן הטבות לחיילי מילואים. לשם כך ייועד בתקציב המדינה לשנת 2024 סכום שגובהו מוערך בהתאם להערכת ההכנסות הצפויות מהשינויים בדמי ההבראה. 

כיצד מחשבים את ההפחתה?

במועד תשלום ימי ההבראה, המעסיק יפחית יום אחד ממכסת הזכאות של העובד לשנת 2024. 

 

לעובד במשרה חלקית, החישוב נעשה באופן יחסי לפי חלקיות המשרה, וכל עוד שמספר ימי ההבראה המופחתים אינו גדול מ-1. 

שעות עבודה חודשיות  X  ימי הבראה  X  תעריף ימי הבראה
             היקף משרה מלאה  X  חודשי עבודה 

עבור עובד במשרה מלאה מספר השעות השבועיות והיקף המשרה יהיו זהים, והחלוקה תהיה רק של תעריף יום הבראה ב-12. עבור עובד משרה חלקית, יחושב החלק היחסי של שעות עבודתו. 

שעות עבודה שבועיות X   תעריף יום הבראה
             12 X  היקף משרה מלאה   

אם המעסיק ממן לעובד נופש או הטבה במקום להעניק לו את שווי ימי ההבראה, הוא יחשב את היקף ההפחתה ומכאן את תשלום המס כך:

שווי ההטבה 

מספר ימי ההבראה 

לעובד שמשכורתו הממוצעת בינואר-מרץ 2024 נמוכה מ-6000 ש"ח לחודש והיה זכאי ב-2024 לחמישה ימי הבראה, יופחת ½ יום הבראה בלבד.

החוק חל גם על נושא משרה ומי שמשלם לו משכורת גם אם אין ביניהם יחסי עבודה, באופן הבא: 
ביולי 2024, משלם המשכורת יפחית ממשכורתו של נושא המשרה 471.4 ש"ח.

כיצד ההפחתה משפיעה על הפרשות ותשלומים?

להפחתת דמי ההבראה לא תהיה השפעה על הסכומים אותם מפריש המעסיק:

  • להסדריו הפנסיוניים של העובד: לקופת הגמל לקצבה, לחישוב הפנסיה התקציבית, לחישוב תשלום סיום העסקה, לתשלומי גישור בעת פרישה מוקדמת, ולגמלה משתלמת.

  • להטבות עבור בעלי נכות: לרבות דמי ביטוח לפי חוזה נכות או הטבות למקבלי תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום). 

תשלום דמי ההבראה לשומה

סעיף 246 לפקודת מס הכנסה מחייב את המעסיק מחויב לנכות את "סכום ההשתתפות" בגין הפרשי דמי ההבראה לשנת 2024, במועד תשלום דמי הבראה לשנת 2024. 

סכום ההשתתפות מורכב מ:

  • שווי יום ההבראה או חלקו שהופחת מהעובד
  • תשלומים שהיו מועברים על ידי המעסיק בגין יום ההבראה (בט"ל, מס בריאות ועוד)
  • הפרשות לקרן השתלמות בגין יום ההבראה
 
סכום ההשתתפות אינו מוכר כהכנסה, אלא בתור מס שנוכה במקור. 

איך יבוצע הדיווח? 

סכום ההשתלמות ישולם במועד בו יועברו לעובד דמי ההבראה לשנת 2024.

הדיווח והתשלום של סכום ההשתתפות יבוצע בתיק הניכויים של המעסיק, במסגרת טופס 102 בדוח הניכויים. 

דוח הניכויים יכלול סוג חדש של ניכוי: "הפחתה של דמי הבראה" – סוג ניכוי 10, הכולל את מספר העובדים עבורם הופחתו דמי ההבראה, סכום המשכורות, החיובים לתשלום כולל השתתפות המעסיק, וסוגי המשרות. 

הדיווח יכול להתבצע באופן מקוון ברשות המסים, באמצעות רואה חשבון או באמצעות הפקת שובר תשלום לבנק הדואר. 

כדאי לדעת: אם העסקתו של העובד הסתיימה, ושולמו לו דמי הבראה לשנת 2024 כולל הפרשים וחובות מעסיק לפני שהחוק נכנס לתוקף, המעסיק אינו נדרש לשלם עבורו סכום השתתפות.

משרד קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור עומד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת ליישום חוק דמי הבראה 2024, והחובות אותן הוא מטיל עליכם כמעסיקים.

איך נוח לך להתייעץ איתנו?

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך בנושא הזה:

דמי הבראה 2023 מגזר ציבורי פרטי תעריפים מעודכנים לספטמבר 2023 ולשנת 2024

דמי הבראה

בספטמבר 2023 עודכנו תעריפי דמי הבראה במגזר הפרטי והציבורי. קראו כיצד מחשבים דמי הבראה, מתי הם משולמים וכיצד ניתן לתבוע במקרה של אי תשלום?  דמי

דיני עבודה צד מעסיק - מדריכים למנהלי HR ומשאבי אנוש

צד מעסיק

על המעסיק חלה חקיקה נרחבת בתחום דיני עבודה, המלווה בפסיקה המתעדכנת באופן תדיר. משרד קטן בר-טל טלמור מציע הדרכות וייעוץ למעסיקים, לחברות כח אדם ולארגונים

ליצירת קשר איתנו:

דילוג לתוכן