שלחו לנו
וואטסאפ

הסכם עבודה / חוזה עבודה

כמעסיק אתה לא חייב להחתים עובד על הסכם עבודה או חוזה עבודה. אבל כשהגדרת ההתקשרות החוזית בינך לבין העובד נעשית נכון, יש לה ערך רב.
עריכת הסכם עבודה ידי עו"ד דיני עבודה יאפשר לך לתאם ציפיות מול העובד, להסדיר סוגיות עבודה רגישות, ולגדר סיכונים שיקפיצו את הוצאות השכר בעסק.  

Picture of עו"ד חן טלמור
עו"ד חן טלמור

עו"ד דיני עבודה ▪️ ייצוג מעסיקים ▪️ שותף מייסד במשרד קטן ▪️ בר-טל ▪️ טלמור

הסכם עבודה - חוזה עבודה

הסכם עבודה / חוזה עבודה - ניווט מהיר

האם חייב לערוך הסכם העסקה?

בישראל אין חובה על המעסיק לערוך הסכם עבודה או חוזה העסקה עם עובד, אך לפי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה, עליו ליידע את העובד בנוגע לתנאי העבודה שלו בכתב.

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה מפרט 10 סעיפים שחייבים להופיע בהודעה לעובד:

(1) פרטי הזיהוי של המעסיק ושל העובד
(2) מועד תחילת ההעסקה והגדרת תקופת ההעסקה (כולל תאריך הסיום לתקופה קצובה)
(3) הגדרת התפקיד
(4) המנהל הישיר – ציון התפקיד או השם
(5) אופן תשלום השכר – שעתי או גלובלי, רכיבי השכר, מועד התשלום, אופן קבלת התלוש, ואם השכר נגזר מתוך הסכם קיבוצי או דירוג שכר – דרגת העובד.
(6) אורך יום עבודה ושבוע עבודה
(7) יום המנוחה השבועי
(8) ההפרשות סוציאליות המועברות על ידי העובד והמעסיק והגופים אליהם יועברו התשלומים
(9) אם העסק שייך להסכם קיבוצי, ההודעה תכלול את שם ארגון העובדים ואת דרכי ההתקשרות עמו.
(10) מעסיק שהוא קבלן משנה, קבלן שירותים או קבלן כח אדם, חייב לכלול בהסכם את כל ההוראות הקודמות כמו גם את התנאים הנוגעים לסיום יחסי העבודה.

מתי חובה ליידע את העובד?

ישנם מספר מקרים בהם המעסיק מחוייב ליידע את העובד בנוגע לתנאי העסקתו:

  • תוך 30 ימים מקבלתו לעבודה ומתחילת העסקתו, ועבור נוער – תוך 7 ימים.
  • כאשר חל שינוי מהותי בתנאי העבודה: למשל אם העובד עבר ממחלקת שיווק למחלקת מכירות, ובתפקיד החדש שלו הוא זכאי לקבל עמלות מכירה.
  • כאשר יש שינוי בשכרו של העובד, לטובה או לרעה.


כדאי לדעת:
כאשר צפויה ירידה בשכר, יש לזמן את העובד לשימוע ולתת לו את ההזדמנות לשכנע את המעסיק שלא לקצץ בשכרו. 

מה החשיבות של הסכם עבודה?

לפרשנויות לסעיפים השונים של תנאי העבודה יכולות להיות השלכות כלכליות רבות שישפיעו על הגדרת יחסי העבודה ועל הוצאות השכר בעסק. כתוצאה מכך, גם אם אין חובה לערוך הסכם עבודה, מומלץ להחתים את העובד על הסכם שנוסח בקפידה ובמעורבות עורך דין דיני עבודה בעת קליטתו בחברה. 

הסכם עבודה מוגדר נכון מונע מצב שבו המעסיק חשוף לתשלום עלויות מעסיק מיותרות וגבוהות:

האופן שבו מנוסח חוזה העבודה יכול להשפיע על הוצאות השכר בעסק: בלבול בהגדרות בין עמלה ובונוס יכול להשליך על עלויות השכר שישולמו לעובד, והגדרה לא נכונה של שעות העבודה יכולה לגרור תשלום יתר/חסר בגין שעות נוספות.

אל משרדנו הגיע איש מכירות בהייטק שרצה לתבוע את החברה בה עבד כשנתיים. בעוד ששכר הבסיס שלו היה 25 אלף ₪, תלושי השכר שלו הונפקו על סכומים שנעו בין 80-120 אלף ₪ לחודש.

כיוון שהסכם העבודה שלו לא הגדיר את מהות ההפרשים, טענו כי אלו עמלות הנכללות בחישוב השכר לפנסיה ולפיצויי הפיטורין. כתוצאה מכך גם שווי ימי המחלה והחופשה עלה מ-1,100 ₪ ל- 3,500 ₪ ליום. בית הדין לעבודה קבע כי על החברה לשלם לעובד 120 אלף ₪ פיצויים בגין הפרשי עמלות.

אם המעסיק היה מתייעץ עם עו"ד לענייני עבודה בכתיבת ההסכם, הוא יכול היה להצמיד את ההפקדות לפנסיה לשכר הבסיס או לשכר הממוצע במשק, לבנות את התגמול באמצעות בונוסים ולא כעמלות ולחסוך הרבה מאד כסף.

חוזה עבודה יוצר תיאום ציפיות מול העובד

כשעובד מגיע למקום עבודה חדש, יכולות להיות לו רעיונות וציפיות לגבי האופן שבו דברים יתנהלו בהתבסס על המקומות הקודמים בהם עבד. אחת הסיבות המרכזיות לעריכת חוזה העסקה היא כדי להבהיר לעובד מה הציפיות והנהלים בעסק בו הוא מתחיל לעבוד.

הסוגיות הנפוצות ביותר בהן יש צורך לתאם ציפיות הן בנושאים של עבודה מהבית, גמישות בשעות העבודה ומדיניות שעות נוספות, צבירת ימי חופשה, ימי מחלה, ציוד ורכב (מה מקבלים ומה השווי).

בענף ההיי-טק אנו רואים צורך עולה בתיאום ציפיות בנושאי אי עבודה במקביל (למשל על סטארטאפ שהעובד מפתח), קניין רוחני ואי תחרות לרבות תקופות צינון, קרנות השתלמות והפקדות מוגדלות לפנסיה ולפיצויים, אופציות ומניות.

הסכם עבודה אישי משחרר מהסכמים קיבוציים

בענפים כגון שמירה, ניקיון, אבטחה ואחרים ההעסקה נעשית מתוקף הסכם קיבוצי או צו הרחבה. המשמעות היא שעובד שמועסק בתחום זה יקבל את ההטבות שהשיגה נציבות העובדים מול נציגות המעסיקים בתחומו. אם המעסיק ירצה להגדיר תנאים אחרים, הוא יכול לעשות זאת באמצעות הסכם עבודה אישי כל עוד התנאים הנכללים בו אינם פחותים מאלו המופיעים בהסכם הקיבוצי. 

כדאי לדעת: עובד לא יכול לוותר על הזכויות שניתנות לו מתוקף הסכם קיבוצי. לא חוקי להגדיר סעיפים בהסכם עבודה אישי המעניקים זכויות פחותות מאלו שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה ואם הוגדרו, אין להם תוקף. 

הסכם העסקה מאפשר לקבל הסכמת עובד לתנאים לא פשוטים

הסכם ההעסקה הוא ההזדמנות להציג לעובד תנאים חוקיים והכרחיים (אך לא נעימים במיוחד) ולקבל את הסכמתו להם במעמד זה:

  • עבודה מהבית – מה המדיניות של העסק לגבי עבודה מהבית? באילו תנאים היא מתאפשרת ומה ההגבלות החלות עליה?

     

  • מעקב אחר עובדים – חוק הגנת הפרטיות מחייב את המעסיק לקבל את הסכמת העובד לאמצעי מעקב. להרחבה בנושא הגנת הפרטיות >>

  • שלילת פיצויי פיטורין – ניתן להגדיר תנאים בהם המעסיק יכול לשלול פיצויי פיטורין ולהביא לסיום ההתקשרות באופן מיידי. עוד על שלילת פיצויי פיטורין >>

  • אי תחרות ותקופת צינון – במסגרת ההסכם ניתן לכלול סעיפים המונעים מהעובד להתחרות בעסק או לחלק את הזמן בין העבודה בין העבודה בעסק ובמקומות אחרים בתקופת ההעסקה, וכן להגדיר תקופת צינון שבה העובד לא יכול להגיש מועמדותו למתחרים ישירים או לפתוח עסק מתחרה.

  • סודיות וקניין רוחני – אחד הנכסים החשובים ביותר של עסק הוא המידע העסקי. החתמת העובדים על סודיות ואי שימוש במידע שנחשפו אליו במסגרת עבודתם מסייעת לשמירה על אבטחת המידע בעסק ועל היתרון התחרותי שלו.

חוזה עבודה כאמצעי להסדרת סוגיות העסקה רגישות

היכולת של חוזה עבודה לייצר בהירות תעסוקתית ומשפטית מקבלת משנה חשיבות כשמדובר בעובדים לא שגרתיים למשל כשהעובדים הם בני משפחה, פרילנסרים, מתמחים או מתנדבים או כאשר עובדים עם חברת כח אדם או קבלן משנה.

כאשר בני משפחה נוספים מתחילים לעבוד בעסק:

העסקת בני משפחה בעסק היא עניין מורכב. מצד אחד מדובר בעובד בעל פריווילגיות שונות משאר העובדים ומצד שני נוכחותו כעובד או מנהל בעסק יוצרת סיכונים משפטיים המחייבים הערכות מראש.

עריכת חוזה עבודה בתיווכו של עורך דין מאפשרת לצמצם את הסיכונים, להגדיר את תחומי העיסוק והאחריות, ובמקרים מסוימים גם לאפשר את הפתח לפטר את בן המשפחה אם הוא מהווה איום להצלחת העסק ושרידותו.

הגדרת יחסי עבודה מול פרילנסר:

יחסי העבודה עם פרילנסרים לא אמורים להיות יחסי עובד-מעביד, אבל האופן בו מוגדרים הסכמי העבודה בין הצדדים מהותי לשם כך.

משרדנו ייצג פרילנסר שעבד מול ארגון גדול. בהסכם ההתקשרות בין הצדדים היה סעיף שאסר על הפרילנסר לעבוד בכל מקום אחר ובשל כך בית הדין לעבודה הכריע כי למעשה זהו הסכם עבודה ולא הסכם מול קבלן. הוא שלח את הצדדים לפשרה, בה נקבע לפרילנסר פיצוי בגובה של למעלה מ-100 אלף ₪.

בהעסקה בתור קבלן משנה

החוק מחייב את מי שמזמין שירות לבדוק את הסכם ההעסקה שקבלן המשנה עשה מול העובדים שלו ולוודא כי תנאי ההעסקה בהסכם נעשים על פי דין. כמו כן חלה עליו האחריות להוכיח כי הסכם ההתקשרות מול קבלן המשנה אינו הפסדי.

כתיבת הסכמי עבודה במשרד קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור

משרד עורכי דין קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור מייצג מעסיקים רבים אל מול תביעות דמי טיפול ארגוני (מס ארגון). ההיכרות המעמיקה שלנו עם החקיקה והפסיקה בתחומים אלו, מאפשרת לנו להוכיח פעם אחר פעם שלקוחותינו אינם נדרשים לשלם את דרישות התשלום הללו.

קיבלת דרישת תשלום? צור עמנו קשר לייעוץ ולהכוונה לפני ביצוע כל פעולה נוספת.

כמי שמייצגים עשרות עסקים וארגונים, למשרד קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור יש ניסיון רב בכתיבת הסכמי עבודה.

בין לקוחותינו נמצאים ארגונים משלל תחומים – כאלו הכפופים להסכמים קיבוציים ולצווי הרחבה, ואחרים השייכים לענפי ההייטק ובהם הדגש בהסכמים אלו הוא על רכיבי השכר, האופציות, ועל נושאי הקניין הרוחני, הסודיות ואי התחרות.

הניסיון הרב שלנו בתחום מאפשר לנו לייצר עבורך הסכם עבודה פשוט וחכם שמגן עליך. הוא מפרט את כל הדברים החשובים ויוצר בהירות אצל העובד וסדר עבורך.

איך נוח לך להתייעץ איתנו?

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך בנושא הזה:

קטן בר טל טלמור עורכי דין ומגשרים - עורכי דין דיני עבודה וזכויות עובדים

דיני עבודה

קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור הוא משרד עורכי דין דיני עבודה מהמובילים בישראל, המייצג מעסיקים ועובדים בכל סוגי הערכאות.

בין לקוחותינו בתחום דיני עבודה נמצאים מעסיקים גדולים מתחומים שונים ומרכזיים במשק: בנייה, סיעוד, מזון, אופנה, רפואה, תעשייה, הייטק ועוד.
בה בעת, עובדים רבים בוחרים בנו לייצג אותם בתביעות נגד מעסיקים בתיקים מורכבים וייחודיים ואל מול הגופים החזקים במשק.

פיטורין

פיטורין

זכותו של מעסיק לפטר עובד שאינו מבצע את עבודתו כיאות, אך החוק מגדיר שורה של מצבים שבהם אסור לפטר עובדים  במטרה להגן עליהם מפני אפליה,

הגנת הפרטיות, מעקבים אחרי עובדים ו

הגנת הפרטיות ומעקב אחר עובדים

בשנים האחרונות מתרבים אמצעי המעקב המשפיעים על פרטיות עובדים במקום העבודה ובעבודה מהבית. בעוד שלמעסיק יש זכות לעקוב אחר פעילותו של העובד, ישנם שיקולים של הגנת הפרטיות שחובה להתייחס אליהם בבחירת אמצעי מעקב על עובדים. כדאי גם לדעת כי חוק הגנת הפרטיות מאפשר לעובדים לתבוע פיצוי על פגיעה בפרטיות בגובה עשרות אלפי שקלים, ללא הוכחת נזק.

דיני עבודה צד מעסיק - מדריכים למנהלי HR ומשאבי אנוש

צד מעסיק

על המעסיק חלה חקיקה נרחבת בתחום דיני עבודה, המלווה בפסיקה המתעדכנת באופן תדיר. משרד קטן בר-טל טלמור מציע הדרכות וייעוץ למעסיקים, לחברות כח אדם ולארגונים

דיני מכרזים - ליווי בהגשה למכרז ליווי בעריכת מכרז

דיני מכרזים

דיני מכרזים בישראל מתבססים על חוקים, תקנות ופסיקות המחייבים את הגופים הגדולים במשק לערוך מכרז כאשר הם מעוניינים לרכוש שירותים מספקים או להעסיק עובדים. הם מגדירים מי מחויב לביצוע מכרז, מהו הליך מכרז תקין ומהם התנאים בהם עליו להתבצע. 

ליצירת קשר איתנו:

דילוג לתוכן