חייבים, הידעתם?

מדוח רשות האכיפה והגביה עולה כי ישנם כיום למעלה מ- 80,438 חייבים מוגבלים באמצעים.

חייב מוגבל באמצעים הוא אדם אשר לא יוכל לפרוע את חובותיו בתוך הזמן שנקבע בחוק ההוצאה לפועל.

מרגע כניסתו של חייב למסלול חייבים מוגבלים באמצעים אפשר להטיל עליו מגבלות שונות, כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, להגבילו כלקוח מוגבל מיוחד לעניינים בנקאיים, להגביל את השימוש שלו בכרטיס האשראי, למנוע ממנו מלייסד תאגידים או להיות בעל עניין בהם, ולרשום אותו במרשם מיוחד של חייבים מוגבלים באמצעים.

הבעיה העיקרית היא כי ברוב המקרים יוותרו אותם חייבים שנים רבותף עם תיקים והליכים שונים ובפועל, לא יהנו הנושים מקבלת כספיהם והחייבים יסבלו מהליכים שונים ומתקיעות כלכלית.

עוד נתון מעניין הוא כי רוב החייבים אשר הם מוגבלים באמצעים אינם מיוצגים ע"י עו"ד ולא הגיעו לפתרון נכון עבורם לפתרון מתאים המותאם למצבם באופן מקצועי.

בין הפתרונות למצב זה, הוא מסלול ההפטר בהוצאה לפועל, בכדי להכנס למסלול זה על החייב לעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוק, כגון גובה החוב, מספר השנים אשר הוא מצוי במסלול חייב מוגבל באמצעים וכו'..

לצערינו הרב חייבים מוגבלים באמצעים אשר אינם נכללים בקריטיונים הקבועים בחוק לא יוכלו לקבל הפטר באמצעות ההוצאה לפועל והרבה פעמים מדובר באנשים אשר אינם מצליחים להסדיר את חובותיהם ולעיתים ישארו במצב זה זמן רב מחייהם ויהיה עליהם למצוא פתרון אחר שיתאים עבורם.

אהבתם את הפוסט? שתפו

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin