שלחו לנו
וואטסאפ

מדריך זכויות עובדים

מדריך זכויות בסיסיות של העובד ובניהן: פנסיה, ימי חופשה, דמי נסיעות, דמי חגים, דמי הבראה, שימוע ופיטורין שלא כדין, פיצויי פיטורין, חוק הודעה לעובד, הודעה מוקדמת, ימי מחלה, תגמולי מילואים לשכיר, שעות נוספות וגמול עבודה בימי מנוחה.

פנסיה

נקבע כי לכל עובד מחוייב המעסיק להפריש לפנסיה, הלכה למעשה הרכיב הפנסיוני מורכב מ-3 חלקים אשר העובד זכאי בכל חודש לצבור בקופת הפנסיה שלו על ידי הפרשה וניכוי מהשכר

להלן האחוזים להפרשה הבסיסים המגיעים לעובד:

מעביד: 6.5% מהשכר.

הפרשות מעביד לפיצויים: 6% מהשכר.

עובד: 6% מהשכר.

חופשה שנתית/ ימי חופשה

בהתאם לחוק חופשה שנתית, כל עובד בישראל זכאי למספר ימי חופשה בשנה, בהם רשאי להיעדר מעבודתו ולקבל תשלום עבורם. 

נכון להיום ימי החופשה עומדים על 14 ימי חופשה בפועל לעובד שעובד 6 ימים בשבוע,  ו- 12 ימי חופשה לעובד 5 ימים בשבוע, זאת ב- 4 השנים הראשונות לעבודה.

לאחר מכן עולה מספר ימי החופשה השנתיים עד למקסימום של 24 ימי חופשה לעובד 6 ימים ו- 20 ימי חופשה לעובד 5 ימים. 

דמי נסיעות

בהתאם לצו הרחבה בדבר דמי נסיעה, זכאי העובד להחזר הוצאות נסיעה ממעסיקו.

חשוב לדעת כי המעסיק יכול להחליף את התשלום בארגון הסעה לעובדים או פטור מתשלום כאשר העובד גר במרחק של פחות מ- 500 מטר ממקום העבודה. 

גובה ההחזר המקסימאלי נכון להיום עומד על 22.60 ₪ ליום אך ניתן לשלם לעובד תמורת חופשי חודשי או כרטיס נסיעה חודשי בהתאם למחירי הנסיעה במסלול אותו מבצע העובד.

דמי הנסיעה הנם זכות קוגנטית ולא ניתן לוותר עליה או להתנות עליה.

דמי חגים

עובד שעתי שעבד יום לפני ויום אחרי החג זכאי לתשלום עבור החג בגובה השכר היומי שלו. 

ימי החגים לעובד יהודי הנם – ראש השנה – 2, יום כיפור – 1, סוכות – 2, פסח- 2, יום העצמאות-1, שבועות – 1.  לעובד בן העדה המוסלמית או הנוצרית ישנם מועדי חג שונים אך הזכות היא זהה.

חשוב לדעת כי עבודה בימי החג עצמו הנה כעבודה בימי מנוחה שבועית ותעריף השכר שלה יהיה גבוה מיום חול.

הבראה

דמי הבראה הינה זכות בסיסית של העובד לקבל לאחר שהשלים שנת עבודה במקום העסקתו.

כאמור מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד משתנה לוותק שלו אצל המעסיק, כמו כן גם גובהה דמי ההבראה משתנה בין העסקה במגזר הציבורי לבין העסקה במגזר הפרטי.

במגזר הפרטי גובהה התשלום בגין יום דמי הבראה עומד על סך של 378 ₪. 

במגזר הציבורי גובה התשלום בגין יום דמי הבראה עומד על סך של 425 ₪.

עובד זכאי לאחר שהשלים שנת עבודה ל-5 ימי הבראה ובשנתיים לאחר מכן ל-6 ימי הבראה ועולה עד ל- 10 ימי הבראה מהשנה העשרים לעבודתו.
להרחבה בנושא: דמי הבראה

שימוע ופיטורין שלא כדין

מעסיק אשר מעוניין לפטר את העובד עליו לזמן בכתב את העובד לשימוע זמן סביר מראש.

במסגרת הזימון לשימוע עליו לכתוב את הסיבה שמזמן לשימוע ואף לאפשר לעובד להיות מיוצג ככל שיחפוץ בכך.

במהלך השימוע יש לנהל פרוטוקול אותנטי אשר מציג את טענות המעסיק וטענות העובד, בגופים בהם יש וועד עובדים רצוי שיהיה נציגות של הוועד / ההסתדרות.

המעסיק בסיום השימוע צריך לחשוב וליתן תשובה לאחר זמן סביר לתוצאות השימוע בכתב לעובד.

מעסיק אשר לא פועל בהתאם להנחיות האמורות עלול להחשב כי פיטר את העובד שלא כדין ובית הדין רשאי לפסוק פיצוי על כך לעובד.

ישנם מצבים בהם המעביד כלל לא רשאי לפטר או לערוך שימוע לפני פיטורין לעובד בטרם קיבל היתר מהגורם המוסמך.   
להרחבה בנושא: שימוע לפני פיטורין

פיצוי פיטורין

הזכות לקבלת פיצויי פיטורין הינה לאחר השלמת 12 חודשי עבודה.

הזכאות לקבלת פיצויי פיטורין הינה במגוון רחב של מקרים, המקרה הנפוץ ביותר הוא לאחר הליך של פיטורי העובד ובסיומו מגיע לעובד פיצויים על כך שפיטרו אותו (אך לא רק לאחר שפיטרו עובד).

הכלל קובע כי לאחר פיטוריי העובד זכאי העובד לפיצויי המחושב באופן הבא:

משכורת * מספר שנות עבודתו = פיצויי פיטורין.

יובהר כי, פיצויי הפיטורין לרב כוללים את רכיב הפיצויים שהצטבר בקופת הפיצויים הפנסיונית.
עוד על פיצויי פיטורים

תגמולי מילואים לעובדים שכירים

עובד שכיר לא צריך להגיש תביעה לביטוח לאומי בכדי לקבל את הכספים להם הוא זכאי בגין ימי מילואים.

על העובד למסור למעסיק את טופס 3010 שקיבל מקצינת הקישור. המעסיק ישלם לעובד את שכרו בתקופה בה שהה העובד במילואים, ולאחר מכן יגיש המעסיק תביעה לקבלת החזר תגמולי מילואים.

חשוב לציין כי במקרים בהם התגמול מביטוח לאומי עולה על שכרו של העובד ישלם המעסיק את ההפרש בין השכר ששולם כמקדמה לבין התגמול.

שעות נוספות

עובד זכאי לשכר בגין השעות הנוספות שבהם הוא עבד, למעט מקרים חריגים בהם חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על העובד.

החל מאפריל 2018 עבודה במשרה מלאה הינה 182 שעות עבודה בחודש, בשבוע 42 שעות וביום 8 שעות לעובד שמועסק 6 ימים בשבוע ו-9 שעות לעובד שמועסק ב5 ימים בשבוע (ללא הפסקה).

שעות נוספות יומיות ביום מחשובות כדלקמן:

בשעתיים הראשונות לאחר 8 או 9 שעות עבודה על העובד לקבל 125% מהשכר השעתי שלו, כאשר כל שעה נוספת מעבר על העובד להשתכר 150% בגין כל שעה.

יש לזכור כי ככל שהעובד מקבל הפסקה יש לקזז זאת משעות העבודה.

הודעה על תנאי עבודה

בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), על המעסיק לתת לעובד הודעה המפרטת את תנאי עבודתו והזכויות הסוציאליות בתוך 30 יום מהרגע שהחל לעבוד.

ניתן גם לערוך הסכם העסקה המרחיב ביתר פירוט את תנאי העבודה אך אין חובה לעשות כן.

אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה עשוי לגרור פיצוי בסך של עד 15,000 ₪ בבית הדין לעבודה (הפסיקה בבתי הדין לרב פוסקת כ-1,000 ש"ח פיצוי).

עוד על הסכם העסקה >>

תמורת הודעה מוקדמת

כאשר מעסיק מפטר את העובד עליו לתת לו לעבוד תקופה נוספת שנקבעה בחוק בהתאם לוותק עבודתו.

עובד בשכר חודשי שעבד שנה זכאי ל- 30 ימי הודעה מוקדמת ואם עבד פחות משנה- בחצי שנה הראשונה יום לחודש ולאחר מכן יומים וחצי נוספים לכל חודש עד שנה.

עובד בשכר שעתי או יומי, זכאי בשנה הראשונה ל- 1 ימים לכל חודש עבודה ובשנה השניה ל- 14 ימים בתוספת יום לכל חודשיים ובשנה השלישית ל- 21 ימים בתוספת יום לכל חודשיים.

לאחר השנה השלישית זכאי עובד בשכר שעתי או יומי ל- 30 ימים.

חשוב לדעת כי כשם שעובד זכאי לימי הודעה מוקדמת כך גם המעסיק זכאי לה במצב של התפטרות.

ימי מחלה

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לתשלום עבורה בהתאם למספר תנאים.

ראשית עליו לצבור ימי מחלה וכ- 1.5 ימי מחלה לכל חודש ועד למקסימום של 18 ימי מחלה בשנה.

עבור היום הראשון למחלה לא יקבל העובד תשלום, עבור היום השני והשלישי יקבל העובד 50% מגובה השכר היומי שלו

והחל מהיום הרביעי יקבל תשלום מלא לפי שכרו היומי.

חשוב לדעת כי אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בזמן מחלה כאשר עומדים לרשותו ימי מחלה צבורים.

גמול עבודה בימי מנוחה

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, חל איסור להעביד עובדים בימי המנוחה שלהם,

אלא אם כן ניתן אישור מיוחד משר הכלכלה לכך.

התשלום עבור שעות העבודה הרגילות ביום המנוחה הינו לפי 150% מהשכר הרגיל

ועבור שעתיים הנוספות הראשונות – 175% ולאחר מכן – 200%.

על פי חוק אסור לחייב עובד לעבוד ביום המנוחה השבועית שלו ויש לאפשר מנוחה שבועית של 36 שעות לפחות בין ימי העבודה.

ליצירת קשר איתנו:

דילוג לתוכן