שלחו לנו
וואטסאפ

סיבות וטעויות שגורמות להפסד במכרז

קיבלת הודעה על הפסד במכרז? זה לא הסוף.

כאשר מתקבלת הודעה על הפסד במכרז, רוב העסקים שהפסידו עושים בשלב הזה את הטעות הגדולה ביותר – הם מוותרים וממשיכים הלאה. אלו שיחפשו פגמים במכרז ובהצעה הזוכה בסיוע עו"ד מכרזים, עשויים להחזיר את ההשקעה.

Picture of עו"ד גלעד בר-טל

עו"ד גלעד בר-טל

עורך דין דיני מכרזים ▪️ מומחה במשפט מנהלי ▪️ שותף מייסד במשרד עורכי דין קטן, בר-טל, טלמור

אסטרטגיה לצמצום הפסד במכרז

הגשת מועמדות למכרז היא השקעה. המכרז הכי קטן דורש התעסקות של לפחות יום עבודה ומכרזים גדולים יותר מצריכים לפנות עשרות עד מאות שעות לצורך הגשתם. לכך מתווספות הוצאות כספיות על  התייעצות עם מומחים, העמדת ערבויות וכו'.

כאשר מתקבלת ההודעה על הזוכה במכרז, רוב העסקים שהפסידו עושים בשלב הזה את הטעות הגדולה ביותר – הם מוותרים וממשיכים הלאה. המשמעות של השלמה מיידית עם ההפסד היא השלכת ההשקעה לפח. 

מניסיוננו הרב בתחום ישנן תקלות רבות שמתבצעות בצד של מגיש ההצעה ובצד של בודק ההצעה, והן יוצרת כר נרחב של הזדמנויות לביטול תוצאות המכרז. בשלב זה, מי שיבחר להשתמש בשירותיו של עו"ד מכרזים ולחפש פגמים במכרז ובהצעה הזוכה, עשוי לראות תמורה להשקעתו.

אי זכייה במכרז, הפסד במכרז ואיך להתנהל

סיבות וטעויות שגורמות להפסד במכרז - ניווט מהיר

מה הסיבות שבגללן עסקים מפסידים מכרזים?

הסיבות לאי זכייה במכרז מתחלקות לשתי קטגוריות מרכזיות: משפטי ועסקי.

סיבות משפטיות לפסילת מועמד למכרז

אחת הסיבות שעסקים רבים מפסידים בהם מכרזים שנראים בטוחים, היא אי עמידה בתנאי המכרז כלשונו – תנאי הסף.

פעמים רבות, עסקים שניגשים למכרז ללא עו"ד מכרזים עושים את הטעות הזו ונפסלים על דברים שנראים להם זניחים – למשל, כי הניחו שתעודה מסוימת מקבילה מבחינת וועדת המכרזים לאחרת, או כי נתנו ערבות שתוקפה ארוך מהנדרש. הסיבה לכך היא שכדי לעמוד בתנאי המכרז יש צורך לענות באופן מדויק לתנאים המוצבים בו ואם יש בו סוגיה הניתנת לפרשנות, לבקש הבהרות בנוגע לה ולא להניח הנחות.

רוב הפסילות בשלב המשפטי הן פסילות טכניות. עבור חברה שהשקיעה זמן להשתתף במכרז, פסילה כזו היא כמו פסילה של רוכב אופניים שהתאמן במשך שנים לטור דה פראנס, אבל נפסל כי זינק מוקדם מדי.

כמשרד שמלווה הגשות למכרזים ליווינו עד כה מאות הגשות למכרזים, ו-99.9% מהם עברו את השלב המשפטי בהצלחה. מניסיוננו, ליווי משפטי יכול להקטין את סיכויי הפסילה ולהגדיל את הסיכוי לזכייה במכרז.

קראו עוד על ליווי בהגשה למכרז >>

סיבות עסקיות לאי זכייה במכרז

יש שתי סיבות עסקיות משמעותיות שיכולות לפגוע בסיכוי שלך לזכות במכרז: פספוס של נקודות זכות המקנות לך יתרונות ותמחור שגוי.

לאופן שבו תמחרת את ההצעה יש את ההשפעה העיקרית על הסיכוי שלך לזכות במכרז. תקנות חובת המכרזים, הנחשבות לעמוד תווך של דיני מכרזים, כוללות את תקנה 21(ב) המחייבת את וועדת המכרזים לבחור בהצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר – בהתאם לנוסח המכרז) כברירת מחדל.

אם הפסדת במכרז כי לא הגשת את ההצעה הזולה ביותר, לא הגיע הזמן לומר נואש:

לפני שמוותרים על המכרז חשוב לבדוק האם יש אפשרות להפוך את ההחלטה שנתקבלה על בסיס התמחור הזול אותו הציע הזוכה:

 • ישנן נסיבות שבהן שיקולים אחרים גוברים על המחיר: אל בתי המשפט הגיעו מקרים שבהם משתתף במכרז שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר לא זכה בו, כיוון שלמתחרה אחר היו נתונים שהקנו לו עדיפות. בפסיקות אלו קבע ביהמ"ש כי שיקולים של שלום הציבור, בטיחות הציבור, איכות השירות, או טובת מקבלי השירות עומדים על הפרק מנגד.

 • כשההצעה הזוכה מתומחרת באופן לא ריאלי: תמחור לא ריאלי שאינו תואם למחירי השוק יכול להוות עילה לפסילת ההצעה הזוכה, כאשר החברה אינה יכולה להסביר את הסיבה לתמחור. תמחור נמוך מדי פירושו פגיעה בשולי הרווח של המציעה. הוא יכול להצביע על רצון לקחת עבודה "בכל מחיר" ולהעלות שאלות על חוסנה הכלכלי של המציעה ועל היכולת שלה לקיים את חלקה בהסכם. הוא עלול גם להעלות שאלות לגבי היכולת שלה לשלם שכר הוגן לעובדיה, להשתמש בחומרי גלם איכותיים, ועוד. במקרה כזה ניתן לדרוש מוועדת המכרזים לחקור את המניעים מאחורי ההצעה הזולה באופן חשוד, או להגיש עתירה מנהלית נגד הבחירה בה.

 • אם מתחרים אחרים תיאמו מחירים: אם ידוע לך ויש לך ראיות שמתחרים אחרים יצרו יתרון בלתי הוגן עבור אחד מהם באמצעות תיאום בין מציעים, ניתן לפסול את המתחרים ואת הזכייה שלהם במכרז ואף לחלט את הערבות שהפקידו במלואה או בחלקה.

  חשוב לדעת כי קיימת פסיקה של ביהמ"ש לעניינים מנהליים לפיה הגשת הצעות לאותו מכרז מגורמים קרובים (לדוגמה חברות בנות או אחיות) אינה מהווה פגיעה בתחרות או עדות לחוסר יושר ותום לב. במקרה כזה חובתו של עורך המכרז לבדוק כל הצעה לגופה ולוודא כי ההצעות אינן מתואמות ואינן נגועות בתכסיסנות.

מה לעשות לאחר הפסד במכרז?

הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא לא לוותר בנקודה הזו.
הפסדת במכרז? אלו הפעולות שיכולות להביא לשינוי המצב:

לחפש תקלות במסמכי המכרז או בהצעה הזוכה

הדרך לפסילת מכרז או הצעה זוכה מתחילה בחיפש תקלות במסמכי המכרז, בהצעה הזוכה ובבחינת התהליך כולו. גם אם יש לך ניסיון בהגשה למכרזים וזה התפקיד שלך בחברה, השלב הזה עוסק בבדיקה בציציות אל מול החקיקה והפסיקה בתחום. לכן חשוב להעזר בו בשירותיו של עורך דין מכרזים מומחה.

נמצאו תקלות במכרז?
ניתן לפנות לעורך המכרז ולהפנות את תשומת ליבו לתקלות שנמצאו בדרישה לתקנן.
התיקון פותח מחדש את האפשרות להתמודד ומבטל את תוצאות המכרז.

עורך המכרז לא תקן את הטעות?
בשלב הזה אפשר לוותר או לפנות להליך משפטי – עתירה מנהלית או ערעור מנהלי.

עתירה מנהלית על מכרז או הצעה זוכה

באילו נסיבות כדאי לשקול להגיש עתירה מנהלית או ערעור מנהלי על מכרז?

 • פרטי המציע אינם נכונים: מגיש ההצעה מסר פרטים לא מדוייקים אודות צוות העובדים, קורות החיים – ניסיון תעסוקתי, השכלה, לקוחות. מסירת מידע לא מדויק על היקפי הפעילות או בסיס הלקוחות.
 • חתימות וחותמות: הוגשו מסמכים ללא חותמת נאמן למקור, פספוס חתימות.
 • פגמים בערבות: ביהמ"ש העליון פסק כי פגם בערבות מביא לביטול ההצעה. העילה הנפוצה ביותר לפסילת ערבות, הוא קביעת תוקף של ערבות ארוכה מהמתבקש ומהמתחייב, היוצרת יתרון לא הוגן למגיש על פני היתר. עם זאת, כמעט כל שינוי בערבות יכול להוות עילת פסילה.
 • הצעות מותנות: הצעות הכוללות התניות, הסתייגויות או שינויים על תנאי ביחס לתנאי המכרז. הצעות אלו צריכות להפסל כיוון שהן פוגעון בעיקרון השיוויון ויוצרות למציע יתרון על פני אחרים.
 • הצעה תכסיסנית: הצטברות ראיות ליצירת יתרון בלתי הוגן באמצעות תיאום מחירים בין מציעים.
 • הצעה לא ריאלית: מחיר נמוך מדי ביחס לממוצע השוק מעלה שאלות לגבי היכולת לספק איכות, לשלם לעובדים, לספק את השירות הנדרש ובנוגע לחוסנה של החברה.
 • חברות קש: האם מאחורי המציעה יש באמת חברה פעילה וקיימת או האם היא הוקמה לצורך המכרז וליצירת תחרות למראית עין?
חותם דנס 100 למשרדי עורכי הדין הטובים ביותר לשנת 2024

אודותינו

משרד קטן, בר-טל, טלמור הוא משרד עורך דין דיני מכרזים, המייצג את לקוחותיו בהגשה למכרזים, בדיקת תוצאות מכרז ומעבר על מסמכי מכרז לאחר הפסד, הגנה על זכייה במכרז, הגשת עתירה מנהלית על מכרזים או ערעור מנהלי.

משרדנו נבחר על ידי מדריך Duns100 כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום משפט מנהלי, בין השאר הודות לפעילותינו בליווי, הגשה וכתיבת מכרזים.

איך נוח לך להתייעץ איתנו?

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך בנושא הזה:

עתירה מנהלית במכרזים

עורך דין דיני מכרזים

ייעוץ משפטי של עורך דין דיני מכרזים כבר משלבי הגשת ההצעה למכרז יסייע למנוע פסילת מועמדות, להגדיל את סיכוי הזכיה בו, למנוע טעויות ולחסוך את העלויות של הגשת עתירה מנהלית.

לקריאה »
דיני מכרזים - ליווי בהגשה למכרז ליווי בעריכת מכרז

דיני מכרזים

דיני מכרזים בישראל מתבססים על חוקים, תקנות ופסיקות המחייבים את הגופים הגדולים במשק לערוך מכרז כאשר הם מעוניינים לרכוש שירותים מספקים או להעסיק עובדים. הם מגדירים מי מחויב לביצוע מכרז, מהו הליך מכרז תקין ומהם התנאים בהם עליו להתבצע. 

לקריאה »
עורך דין מכרזים - ייעוץ בעריכת מכרזים לרשויות מקומיות ולחברות

ייעוץ בעריכת מכרז ע"י עורך דין מכרזים

משרד עורכי דין קטן, בר-טל, טלמור מציע ייעוץ וליווי בעריכת מכרזים עבור גופי ציבורים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וחברות. בראש החטיבה המנהלית של משרדנו עומד עו"ד גלעד יצחק בר-טל, עורך דין מכרזים בעל ניסיון מנהלי נרחב והתמחות בייעוץ וליווי מוסדות, גופים וועדות מכרזים.

לקריאה »

ליצירת קשר איתנו:

דילוג לתוכן