נדל"ן ומקרקעין

משרדנו מתמחה בדיני מקרקעין, על ענפיהם השונים. הבעלות בדירה ו/או במקרקעין היא הרכוש המשמעותי שיש לאדם ולמשפחה בישראל.

אנו מלווים את לקוחותינו ברכישה ובמכירת נכסי המקרקעין, תוך דאגה מרבית לשמירה על רכושם וסיכול הסיכונים שהם עלולים להיות חשופים להם אם בשל חיובי מסים, היטלים חובות ושעבודים ואם בשל חריגות בניה  והעדר התאמה.

השינויים התכופים בחוקי התכנון והבניה מחייבים כל אדם לעמוד על המשמר מתוכניות פוגעניות, או מחיובים שהרשויות פועלות להטיל על הבעלות במקרקעין אבל בו בעת לנצל את ההטבות שהמדינה נותנת למשל לחיזוק מבנים (תמ"א) עידוד בניה להשכרה ועוד.

משרדנו זכה להישגים יוצאי דופן, בשימור זכויות הבעלות של לקוחותינו שנאלצו לפנות לערכאות על מנת להדוף פולשים ולהתגבר על מי שהתחרה עם לקוחותינו על זכויותיהם במקרקעין.

למשרדנו  ניסיון עשיר בהתמודדות המאתגרת והמיוחדת המאפיינת את המגזר הערבי, ואשר במשך שנים רבות לא דאג לרישום הזכויות וחשוף לבעיות מורכבות ויחודיות.

ליווי צמוד של משרדינו, מאפשר ללקוחתנו לעשות עסקאות רכישה ומכירה בראש שקט, ולהתמודד מול האתגרים וההזדמנויות  שמציבים רשויות התכנון והבניה, רשויות המס והרשויות המקומיות, בצורה מיטבית.

בין היתר, המשרד מציע למעסיקים את השירותים הבאים:

– ייצוג בעסקאות רכישה 

–ייצוג בעסקאות מכר של מקרקעין לרבות ייעוץ להקטנה (ופטור) מתשלומי מיסים והיטלים. 

– ייצוג בהתנגדויות לתוכניות בניה לרבות תביעות בגין נזקים שנגרמו למקרקעין בשל תוכנית פוגענית (לפי סעיף 197 לחוק המקרקעין). 

– ייצוג בהליכים לאכיפת זכויות הבעלות, החכירה, דיירות מוגנת, בר רשות וכדומה והגנה על בית המגורים ממתחרים, פולשים, ונושים.

– ייצוג בהליכים למתן צווי מניעה בגין מטרדי בניה, רעש, חסימת אור, אויר ועוד.

– ייצוג בהליכים מול המפקח על המקרקעין- בסכסוכים בין בעלי הדירות בבית משותף לרבות סכסוכים הנוגעים להרחבה דירות, תשלומי איזון ועוד.

–ניהול הליכים לרישומם של זכויות היסטוריות של לקוחותינו שלא נרשמו בין אם אלה זכויות שנובעות מהסכמים שלא דווחו,  או זכויות שנתקבלו בירושה שלא קוימה ואם בזכויות שלקוחותינו רכשו מחזקה במקרקעין במשך שנים רבות.

משרדנו מעניק ליווי לכל אורך הדרך עד להצלחה והשלמת העסקה בדרך היעילה והבטוחה ביותר.