שלחו לנו
וואטסאפ

עיצום כספי בדיני עבודה

קיבלתם דרישה לתשלום עיצום כספי או התראה מנהלית לפני הטלת עיצומים כספיים ממשרד העבודה? ייתכן שתאלצו להפרד מעשרות עד מאות אלפי שקלים בגין הפרות דיני עבודה.  פנייה לעו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום זה עשויה לחסוך לכם הרבה מאד כסף ולהביא להפחתה או ביטול של העיצומים הכספיים. 

אילו סוגי הפרות ישנן, על מי יכולים להיות מוטלים עיצומים וכיצד מתנהלים נכון? 

Picture of עו"ד חן טלמור
עו"ד חן טלמור

עו"ד דיני עבודה ▪️ ייצוג מעסיקים ▪️ שותף מייסד במשרד קטן ▪️ בר-טל ▪️ טלמור

עיצום כספי בדיני עבודה

עיצום כספי בדיני עבודה - ניווט מהיר

מה זה עיצום כספי?

עיצום כספי בדיני עבודה הוא הליך מנהלי הכולל ענישה כספית שבסמכותו של משרד העבודה להטיל על חברה במקרה בו הופרו חוקי העבודה.

כדאי לדעת: 
ישנו הליך עיצום כספי גם במס הכנסה וברשות המיסים, שמוטל על חברות בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון, אך מאמר זה לא יעסוק בו.

ישנן 3 דרגות של עיצומים כספיים, כאשר גובה הסכום המקסימלי לכל הפרה עומד בשנת 2024 על כ-40,000 ₪. על פי רוב תביעות על עיצום כספי מורכבות ממספר הפרות, והיקפי התביעות בהן מגיעים למאות אלפי שקלים. ההגדרה של ההליך בתור עיצום כספי ולא קנס, מאפשרת לנהל הגעה להסדר עם משרד העבודה בנוגע להפחתת גובה הסכום לתשלום גם מבלי שהעסק יצטרך להגיע לשם כך להסדר טיעון או להגיע להסדר טיעון מופחת.

עם זאת, חשוב להבין שמדובר בהליך מורכב, ולא כדאי לנהל את התקשורת מול משרד העבודה באופן עצמאי. למעשה, כיוון שמדובר בהליך המצריך ידע בדיני עבודה ומשפט מנהלי חשוב לבחור היטב את משרד עורכי הדין שמלווה אתכם בתהליך וכדאי לוודא כי יש לו ניסיון והצלחות בתיקים מסוג זה.

התראה מנהלית לפני הטלת עיצום כספי

לרוב, לפני שיוטל על החברה עיצום כספי תישלח אליה התראה מנהלית הכוללת דרישה לתקן את ההפרה ולספק מסמכים, והתרעה על הכוונה להטיל עליה את חיוב במידה ולא תעשה זאת.

ההתראה המנהלית תכלול את רשימת העבירות שבביצוען נחשד העסק, עבור אילו עובדים ובאילו תקופות. היא תכלול גם זימון התייצבות בפני מפקח עבודה בתאריך ספציפי ודרישה להצגת מסמכים, אך היא לא תכלול את פירוט הסכומים בהם יחוייב כל עיצום.

כדאי לדעת: 

הסכום שיוגדר עבור כל הפרה ועבור כל עובד הוא קנס מנהלי והוא נגבה מכם בשם המדינה על הפרת החוק. הוא אינו מבטל את זכותו של העובד לתבוע אתכם על הפרת זכויות העבודה שלו בבית הדין לעבודה.

שליחת המסמכים בלי ייעוץ עלולה להוביל לקנסות גבוהים יותר ולהרחבת החקירה, בעוד שייעוץ משפטי על ידי עו"ד שבקיא בתחום יכול להוביל לסילוק מחדלים, להפחתת סכומי העיצומים או להחלפתם באזהרות – כתלות בסוגיה.

במידה שמשרד העבודה החליט בכל זאת להגיש עיצומים כספיים נגדכם, החוק מאפשר להגיב על כך תוך 30 ימים. משרד עורכי הדין שלכם יגיש כתב טענות בבקשה למנוע זאת.

על מי יוטלו עיצומים כספיים?

הדרישה לתשלום עיצום כספי תופנה בדרך כלל לחברה שבצעה את ההפרות של חוקי העבודה. עם זאת, משרד העבודה יכול להטיל עיצומים כספיים אישיים גם על מעסיקים, מנכ"לים, מנהלים בתאגיד או נושאי משרה, בנוסף לאלו המוטלים על החברה. אמנם שיעורי העיצומים הכספיים אותם ניתן להטיל נמוכים בכ-50% מאלו שיוטלו על העסק, אבל גם במקרה כזה מדובר בעשרות אלפי שקלים. 

בתחומים מסוימים אפשר להטיל עיצום כספי גם על מזמין שירות. כך למשל, אם עסק מזמין שירותי ניקיון מחברה קבלנית, אך אינו מבצע בדיקות תקופתיות בהתאם לסעיף 45 בחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, כדי לוודא שחברת הקבלן משלמת כמו שצריך, הוא חושף עצמו לעיצומים כספיים.

כדאי לדעת: 

במקרים שבהם מדובר בהפרה חוזרת או חמורה מבחינת היקפה, משרד העבודה עלול להטיל אחריות פלילית על החברה או על המעסיק.

עיצומים כספיים על מעסיקים

ערעור על קביעת עיצומים כספיים

אם לא פניתם לעו"ד עם קבלת ההתראה המנהלית, תוכלו לפנות לקבלת ליווי משפטי בהליכים הבאים על מנת לנסות ולהקטין את סכומי העיצומים:

לאחר שנתקבלה ההחלטה במשרד העבודה על גובה העיצומים ניתן להגיש עליה ערר תוך 14 ימים ממתן ההחלטה. אם בערר ניתנה החלטה שאינה מיטיבה עמכם, יש לרשותכם 45 ימים להגיש ערעור עליה לבית הדין לעבודה.

סכומי העיצומים וסוגי ההפרות

כאשר משרד ממשלתי מטיל עיצומים כספיים, הוא מחויב לפרסם באתר האינטרנט שלו את פירוט ההפרות והסכומים. באתר משרד הכלכלה ניתן למצוא הן את סכומי העיצומים הכספיים והן את רשימת החברות המפירות לרבות הקנסות שקבלו, ההליכים שהגישו והאם קיבלו הפחתת עיצום כספי.

כדאי לדעת: 

כאשר ברשימת החברות מופיע ליד רישום של חברה "הפחתת עיצום כספי", יש הסתברות גבוהה מאד שהיא היתה מיוצגת, ומתוקף כך הצליחה להקטין את גובה הקנס שחל עליה.

רשימת ההפרות מתייחסת לחוקי העבודה המופיעים בתוספת השניה של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – חלקים א'-ג', והיא כוללת 3 דרגות חומרה בהתאמה. מצ"ב דוגמאות נפוצות לכל חלק:

  • חלק א': דרגה קלה – כ-6,000 ₪ להפרה: העדר תקנון למניעת הטרדות מיניות, פרסום מודעה מפלה, שעות נוספות ועבודה ביום המנוחה לעובדת בהריון ללא הסכמה ואישור רפואי.

  • חלק ב: דרגה בינונית – כ-23,000 ₪ להפרה: הפרות הנוגעות לשכר ושעות נוספות: אי מסירת תלוש שכר, מניעת אישורים בכתב על התחלת וסיום יחסי עבודה, העדר עדכון בכתב על שינוי בתנאי העבודה או על תנאי העבודה, מניעת חופשה שנתית, דמי חופשה או פדיון חופשה, אי אספקת חומרים והתקני תלייה המשמשים לצורך בטיחות בעבודה, העדר אישור בתוקף לעבודה בגובה לכל עובד.

  • חלק ג': דרגה חמורה – כ-40,000 ₪ להפרה: העסקה ללא היתר מתאים – בני נוער, שעות נוספות, בלילות. פיטורים שלא כדין – נשים, חיילים משוחררים. ניכוי והעברת כספים שלא לפי חוק הגנת השכר. מניעת הפרשות לפנסיה על פי חוק. קבלת בטוחות מעובד או מימושן. ויתור על הדרכות תקופתיות לעובדים בגובה. העדר אמצעים להגנה מפני נפילה בעבודה בגובה. אי סדרים בתשלומים לפי חוק העסקת עובדים אצל קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים בציבוריים.


בדרך כלל תביעות על עיצומים כספיים יחשפו בעיות רוחביות בעסק. הן יתייחסו למספר עובדים ובמקרים רבים למספר הפרות. זו הסיבה שתביעות רבות מסוג זה מגיעות לכדי מאות אלפי שקלים. כמו כן, למשרד העבודה יש זכות לחזור ולבדוק אתכם בשנית לאחר תקופה.

במידה שמשרד העבודה החליט בכל זאת להגיש עיצומים כספיים נגדכם, החוק מאפשר להגיב על כך תוך 30 ימים. משרד עורכי הדין שלכם יגיש כתב טענות בבקשה למנוע זאת.

כדאי לדעת: 

בחלק לא מבוטל מהמקרים הסיבה שקיבלתם דרישת עיצום כספי היא שנעשתה פנייה יזומה או התקבל דיווח מודיעיני למשרד הכלכלה בעניינכם. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם הבדיקה היא בדיקה יזומה.

הפחתת עיצום כספי

עו"ד שבקיא בתחום זה יכול לסייע ולהפחית קנס או תשלום על עיצום כספי בעד 50%. גובהו של עיצום כספי נקבע לפי שני פרמטרים: סוג העבירה והמחזור השנתי של החברה. הפחתת עיצום כספי יכולה להתבצע על בסיס הפחתה לפי מחזור עסקאות, כמו גם על מספר המועסקים בחברה, ועל נסיבות שונות.

כדאי לדעת: 

לא ניתן להגיש בקשה להפחתת עיצום כספי לפני שההפרה שבגינה ניתן הקנס הופסקה ותוקנה.

ביטול עיצום כספי או הפחתתו במשרד קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור

בתיקי עיצומים כספיים יש חשיבות רבה למומחיות ולניסיון, ולצוות משרד עורכי דין קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור ניסיון רב בליווי משפטי של עסקים אל מול משרד העבודה והגשת בקשות שעניינן ביטול עיצום כספי או הפחתתו. אנו מלווים את לקוחותינו בהליך מורכב זה לאורך כל שלביו ומייעצים להם באופן שיביא לתוצאות היעילות ביותר מבחינתם.

משרדנו המדורג כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי דיני עבודה ומשפט מנהלי, מביא עימו את הניסיון הרב שצברנו בכל עולמות התוכן הללו, ואת היתרון שלנו עבורך כמשרד בוטיק – הידיעה שמי שמלווה אותך בתהליך הוא שותף בכיר, שנמצא שם לצידך לכל אורך הדרך – משלב קביעת האסטרטגיה ועד לייצוג אל מול הרשות.

איך נוח לך להתייעץ איתנו?

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך בנושא הזה:

קטן בר טל טלמור עורכי דין ומגשרים - עורכי דין דיני עבודה וזכויות עובדים

דיני עבודה

קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור הוא משרד עורכי דין דיני עבודה מהמובילים בישראל, המייצג מעסיקים ועובדים בכל סוגי הערכאות.

בין לקוחותינו בתחום דיני עבודה נמצאים מעסיקים גדולים מתחומים שונים ומרכזיים במשק: בנייה, סיעוד, מזון, אופנה, רפואה, תעשייה, הייטק ועוד.
בה בעת, עובדים רבים בוחרים בנו לייצג אותם בתביעות נגד מעסיקים בתיקים מורכבים וייחודיים ואל מול הגופים החזקים במשק.

דיני עבודה צד מעסיק - מדריכים למנהלי HR ומשאבי אנוש

צד מעסיק

על המעסיק חלה חקיקה נרחבת בתחום דיני עבודה, המלווה בפסיקה המתעדכנת באופן תדיר. משרד קטן בר-טל טלמור מציע הדרכות וייעוץ למעסיקים, לחברות כח אדם ולארגונים

עורך דין ריטיינר בדיני עבודה

עורך דין ריטיינר בדיני עבודה

משרד קטן ▪ בר-טל ▪ טלמור מציע שירות עורך דין ריטיינר בדיני עבודה.

אם יש לכם סבבי גיוסים ופיטורים רבים, אתם מתמודדים עם תביעות מרובות בבית הדין לעבודה או בוועדות פריטטיות או מתמודדים עם סוגיות הנוגעות ליחסי עובד-מעסיק, ייתכן שצורת התקשרות זו תהיה אידיאלית עבורכם ותחסוך לכם עלויות.

ליצירת קשר איתנו:

דילוג לתוכן