עתירות לבג"צ

בית המשפט העליון הוא הערכאה השיפוטית הגבוהה בישראל, ומדי שנה נדונים במסגרתו מאות מקרים המגיעים לפתחו כבית משפט גבוה לצדק (בג"צ). אז מה זה בעצם בג"צ? בשונה מהמקרים הקלאסיים בהם…

להמשך קריאה עתירות לבג"צ